Xin cảm ơn

Xin cảm ơn bạn rất nhiều vì đã gửi yêu cầu đến Sobokuya Inc.
Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng năm ngày.