Chặt hạ Cây Đặc biệt

Chặt hạ cây gần các tòa nhà, đường dây điện và trên sườn dốc

Có thể có những lúc bạn muốn chặt cây nhưng công việc đó có vẻ nguy hiểm vì cây quá gần các tòa nhà, đường dây điện hoặc nơi đó có độ dốc quá lớn.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trong những trường hợp như vậy. Chúng tôi có thiết bị chặt hạ và cũng giỏi chặt hạ trong những trường hợp đặc biệt.
Chúng tôi cũng có thể sử dụng những cây mà chúng tôi chặt hạ để xây dựng ngôi nhà của bạn. Bạn sẽ yêu ngôi nhà hơn nếu bạn xây dựng bằng cây trên chính mảnh đất của mình.

Chúng tôi sử dụng cần cẩu hoặc xe thang nâng và cắt cây từ trên xuống. Bằng việc sử dụng thiết bị này, chúng tôi có thể cắt các nhánh tỏa ra xung quanh hoặc gần các đường dây điện.

Cần cẩu có thể kéo cây lên và nhấc cây lên khỏi mặt đất. Bạn có thể chặt hạ một cách an toàn những cây mọc gần các tòa nhà hoặc ở những khu vực có cây khác mọc rậm rạp.

Những cây đã chặt hạ cũng có thể được sử dụng để xây dựng.