Chặt hạ đặc biệt

Chặt hạ cây gần các tòa nhà, đường dây điện và trên sườn dốc

Bạn muốn chặt cây nhưng công việc này quá nguy hiểm do cây mọc gần
các tòa nhà và đường dây điện. Bạn lo lắng nếu chặt cây ở nơi có địa hình dốc,
cây sẽ lăn trượt đi sau khi chặt hạ.
Trong những trường hợp như vậy, hãy liên hệ với Sobokuya. Chúng tôi có đầy đủ thiết bị chặt hạ và có thể mạnh chặt hạ cây trong trường hợp đặc biệt
như trên.
Chúng tôi cũng có thể sử dụng những cây gỗ đã chặt để dựng nhà. Chắc hẳn, bạn sẽ thêm yêu ngôi nhà của mình nếu căn nhà được xây nên từ chính những cây gỗ mọc trên mảnh đất của bạn.

Chúng tôi sử dụng cần cẩu hoặc xe thang
nâng và cắt cây từ trên xuống. Bằng việc
sử dụng thiết bị này, chúng tôi có thể cắt các nhánh tỏa ra xung quanh hoặc gần các đường dây điện.

Cần cẩu có thể kéo cây lên và nhấc cây lên
khỏi mặt đất. Bạn có thể chặt hạ một cách an
toàn những cây mọc gần các tòa nhà hoặc ở
những khu vực có cây khác mọc rậm rạp.

Những cây đã chặt hạ cũng có thể được sử dụng trong xây dựng.